Ke stažení

Milí rodičové, pečujícící osoby, 

pro nástup dětí do naší DS SPORT KIDS budeme potřebovat Vaši součinnost.

Níže jsou k dispozici dokumenty ke stažení, které je potřeba vyplnit nebo se s nimi seznámit. S prvním dnem nástupu dítěte do zařízení prosíme přineste sebou kopii očkovacího průkazu, kopii zdravotní karty pojištěnce, potvrzení od lékaře, vyplněný zdravotní dotazník, potvrzené potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce, nebo potvrzení o účasti na důchodovém pojištění pokud jste OSVČ.

- Vnitřní pravidla DS SK (Provozní řád)

- Plán výchovy a péče v DS

- Smlouva péče o dítě (bude sepsána, jakmile bude dítě přihlášeno a bude nastavena docházka)

- Zdravotní dotazník

- Lékařské potvrzení

- Potvrzení o postavení na trhu práce

- OSVČ vzor žádosti o potvrzení z příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení

- Dotazník spokojenosti rodiče

 

 

Spojte se s námi
SPORT KIDS z. s.
Zámecká 48, 538 43 Třemošnice
IČ: 285 59 398

+420 775 707 244
info@sportkids-cz.cz
SportKids z.s.