O nás

Náš spolek SPORT KIDS byl založen v roce 2007 a je neziskovou organizací, která má za cíl podporovat a rozvíjet smysluplného trávení volného času pro děti a jejich rodinné příslušníky.

Převážně se věnujeme činnosti v oblasti sportu, vzdělávání a výchovy dětí. Právě výchova dětí nás přivedla na myšlenku zřídit Dětskou skupinu SPORT KIDS zde v Třemošnici.  Zareagovali jsme na dotační výzvu z  Operačního programu  Zaměstnanost, jenž byla vyhlášena díky MPSV a obdrželi jsme podporu na vybudování a provoz dětské skupiny.

Filosofií naší dětské skupiny je pomáhat rodičům lépe slaďovat jejich pracovní život s životem rodinným.

Hlavními body naší vize:

- individuální přístup ke každému dítěti na základě jeho potřeb

- lehký průběh adaptačním procesem

- vést děti ke sportu, pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu

- vést děti k respektu k sama sobě, ke druhým a k přírodě

- nabídnout dětem aktivity přiměřené jejich věku a potřebám

- nabídnout dětem bezpečné, laskyplné a rodinné zázemí pro pocit bezpečí

- denní komunikace s rodiči

- vytváření společných údálostí pro děti, rodiče a pečující osoby

- časová flexibilita pro rodiče

Etický kodex zaměstnanců.

Co je DĚTSKÁ SKUPINA? NOVÁ ALTERNATIVA JESLÍ A ŠKOLKY

Dětská skupina je jednou ze služeb péče o dítě předškolního věku v ČR spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dětí. Zařízení poskytuje péči dětí na pravidelné a dlouhodobé bázi, přičemž ale není nezbytná účast dítěte každý den. Cílem podpory je zvýšit zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku, umožnit tak slaďování rodinného a pracovního života mužů a žen a vytvořit jim rovné podmínky v zaměstnání.

 

REGISTR DĚTSKÝCH SKUPIN - PARDUBICKÝ KRAJ

 

Naše aktivity

SPORTOVNÍ STŘELECKÝ KLUB - SKPT!!! NOVĚ OTEVŘENÁ ZÁJMOVÁ AKTIVITA PRO DĚTI OD 8 LET. 

Od října 2017 se otevřel Střelecký klub Patriots, který nabízí zájmové aktivity pro děti ve věku od 8 let ve sportovní střelbě - airsoft a vzduchovky. Trénink se koná 1x týdně, v ZŠ Třemošnice. Zájemci se mohou informovat na tel.: 603 519 282  

 

 

IV. ročník PŘÍMĚTSKÉ TÁBORY 2019 8.7.- 12.7.2019 POKLAD NA STŘÍBRNÉM JEZEŘE, ANEB INDIÁNSKÉ LÉTO, 22.7. - 26.7. 2019 DISCOVER THE ANIMAL WORLD, JAZYKOVÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU 

 

DĚTSKÁ SKUPINA SPORT KIDS 

JIŽ ČTVRTÝM ROKEM PROVOZUJEME DĚTSKOU SKUPINU SPORT KIDS V TŘEMOŠNICI OKRES CHRUDIM. ZAŘÍZENÍ JE URČENO PRO DĚTI OD 1 ROKU DO PŘEDŠKOLNÍHO A JEDNÁ SE O ALTERNATIVU JESLIČEK A MATEŘSKÉ ŠKOLKY. OTEVŘENO PO-PÁ OD 6.30 - 16.00.  

 

 

 

 

Spojte se s námi
SPORT KIDS z. s.
Zámecká 48, 538 43 Třemošnice
IČ: 285 59 398

+420 775 707 244
info@sportkids-cz.cz
SportKids z.s.